Standpunten
Verkiezingen 2018
Over ons
Contact

Verkiezingen 2018

Copyright 2018 Dorpsbelang Renswoude

Dorpsbelang Renswoude

Social Media

Renswoude en de nieuwe manier van afvalinzameling


Wat heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten? Per 01-01-2019 krijgt ieder
huishouden drie kliko’s. Een voor GFT, een voor PMD en een voor oud papier.

Heb je die voor papier niet nodig omdat je je papier bij de kerken inlevert?
De inzameling voor de kerken blijft ongewijzigd. Geen probleem kliko kan terug naar de gemeente.

Voor het restafval komen ondergrondse containers in de wijken. Per 30 l zak 0,60 cent betalen.
Hoe meer je dus scheidt bij de bron, hoe minderzakje restafval, hoe minder kosten. Er is
onderzocht dat een gemiddeld huishouden de kliko  voor restafval  maar 9 keer per jaar vol aanbiedt.
Blijven er 356 dagen over zodat hij eigenlijk overbodig is. Dan liever af en toe met een zakje lopen.
Probleem om zakje restafval te brengen? Nu moet iedereen zijn glas aanbieden bij een van de drie
glasbakken. Nooit een klacht over gehoord.. Kosten? De afvalstoffenheffing voor een huishouden gaat
met 71 euro omlaag. De VVD wilde afwachten hoe het met de bestuurlijke besluitvorming gaat bij de
nieuwe ACV inzamelaar. ACV is nu bezig met een nieuwe structuur, dus als je nu aanschuift kun je erover meepraten en in 2019 is alles beklonken. Overigens ACV is een stichting met nu vier gemeenten en Renswoude wordt nummer vijf. De besluitvorming is de afgelopen 10 jaar altijd unaniem geweest, dus zo spannend is dat niet. Renswoude stapt uit de AVU, een samenwerkingsverband van 24 gemeenten. Waar denkt u waar je stem meer meetelt? De ACV is een stichting, alle winst gaat terug naar rato naar de gemeenten. Gemeente goedkoper uit nu inzameling muziek stopt? Inderdaad, er is gebleken dat het 12 keer per jaar inhuren van drie vrachtwagens met chauffeur met weekendtarief plus de dure verzekeringspremies voor de vrijwilligers van de muziek 4000 euro duurder is één keer per drie weken ophalen van oud papier door ACV. Amendement van het CDA om de muziek zekerheid te geven over het lopende contract vond Dorpsbelang billijk. Er is een contract afgesloten en de muziek mag ervan uitgaan dat de financiële   vergoeding in stand blijft tot 2022. Daarna wordt het opnieuw bekeken. VVD steunde dit overigens niet. Hoop wat duidelijkheid verschaft te hebben over onze nieuwe manier van inzamelen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018